chl-burkhardt.net / .com / .cz / .eu

Curt Hermann Lutz Burkhardt

chl-burkhardt.net

Wissenswertes über mich, Fotoalbum, Leipzig, Links, Währungsumrechnung und mehr. | Interesantní věcí o mně, fotoalbum, Lipsko, odkazy, přepočítání měn a více. | Interesting facts about me, photo album, Leipzig, links, currency exchange and more.

chl-burkhardt.net

chl-burkhardt.com

Mein persönliches Lexikon: Begriffe, die mir unbekannt waren oder die mich interessierten. | Můj osobní lexikon: pojmy, které jsem neznal nebo které mi zajímali. | My personal encyclopedia: terms, which I didn't know or which were interesting for me.

chl-burkhardt.com

chl-burkhardt.cz

Tschechische Version meiner Site: Übersetzung ausgewählter Seiten in die tschechische Sprache. | Česká verze mé prezentaci: překlad vybraných stránek do českého jazyka. | Czech version of my site: translation of selected pages into Czech language.

chl-burkhardt.cz