jste tady / Sie sind hier / you are here: HomePage » .cz » Psychogram

Psychogram

Psychogram

V dubnu 2009 jsem udělal malý psychotest, který měl ukázat mi, jaká osoba jsem a jaký partner patří ke mě.

Tady jsou výsledky:

Popis mojí povahy

Zde najdete popis Vaší osoby podle sedmi aspektů, které hrají nejdůležitější roli v harmonickém vztahu. Váš charakter ilustruje místo na stupnici mezi dvěma opačnými charakteristikami, která je uvedena u každého z aspektů.

Racionalita a emotivnost
Racionální lidé se při rozhodování řídí hlavně fakty. Jsou klidní a schopni analyzovat a přemýšlet logicky. Emocionální lidé do svých soudů a rozhodnutí často zanáší své pocity – rozhodnutí musí být vyhovující. Vnímavost, empatie a schopnost vycítit celkovou náladu jsou charakteristické rysy lidí této kategorie.
Často se rozhodujete instinktivně. Emoce jsou pro Vás při rozhodování důležitější než racionalita a rozvážnost.

Tradice a novinky
Lidé se zvýšeným zájmem o inovace mají otevřený a kladný vztah k jakýmkoliv změnám. Lidé, kteří se kloní spíše na stranu tradic, se změnám vyhýbají.
Lehce vnímáte změny. Jste spíše pragmatik a umíte správně vyhodnotit situaci. Jste typický muž.

Introverze a extroverze
Extroverti směřují svoji energii ven, na lidi kolem sebe a vnější události, zatímco introverti ji směřují do sebe na vnitřní události a vnitřní stav: na své myšlenky, pocity a reakce.
Vyhledáváte společnost a rád se seznamujete. Nicméně jste občas rád sám. Jste směs extroverta a introverta.

Individualita a přizpůsobivost
Přizpůsobivost je schopnost přizpůsobit a změnit své chování podle toho, jak to vyžadují okolnosti a prostředí. Vysoce přizpůsobiví lidé jsou bystří a pozorní vůči hodnotám a stavu ostatních. Lidé vysoce individuální se nebojí konfliktů a řídí se svými vlastními pravidly.
Můžete se chovat tak, jak to od Vás očekávají druzí, ale jen do určité míry. Je pro Vás důležité být čestným sám k sobě, ale zároveň považujete za důležité mít pochopení vůči Vašemu okolí.

Vzdálenost a oddanost
Stupeň oddanosti se určuje množstvím emocí, vyvolané nějakým vnějším podnětem (impulsem) nebo jiným člověkem. Lidé s větší potřebou oddanosti k někomu / něčemu reagují na takové podněty emotivněji než ti, kteří si raději udržují odstup.
Umíte se vyrovnat s emocionální situací klidně a decentně, ačkoliv občas jsou Vaše emoce silnější než Vy. Někdy Vás uchvátí emoce, které vzniknou z neznámého důvodu a mají na Vás velmi silný vliv.

Vědomí a intuice
Lidé se zvýšenou schopností vědomého vnímání okolí vidí fakta a podrobnosti okolního světa tak, jak jsou doopravdy. Citliví lidé raději vnímají svět přes spojitosti, myšlenky a sdružení představ, která nejsou zřejmá, ale spíše se nacházejí v intuitivní rovině.
Rád tvoříte hypotézy a nacházíte spojitosti mezi informacemi a fakty. Soustředit se pouze na fakta by pro Vás bylo příliš nudné.

Struktura a integrace
Lidé, kteří jsou strukturizovaní, chtějí, aby kolem nich bylo vše organizované a předvídatelné – pak je lehčí mít vše pod kontrolou. Tito lidé využívají zejména levou hemisféru mozku, která odpovídá za logickou strukturu. Lidé, kteří mají blízko k integraci, jsou otevřeni novým zážitkům, možnostem a dojmům. Chování těchto lidí je řízeno pravou mozkovou polokoulí, které odpovídá za vzájemné souvislosti.
Preferujete jasně strukturované a důsledné okolí. Raději přemýšlíte o úspěšném včerejšku než o zítřku, který zcela jistě přinese nová překvapení.

Popis mého ideálního partnera

Vaše osobnostní charakteristika určuje jak velké výkyvy jste připraven tolerovat v každé kategorii. Také ukazuje jaký partner se k Vám hodí: ten, který má podobné povahové rysy jako Vy nebo ten, který je má opačné a proto Vás bude doplňovat.

Tradice a novinky
Velmi blízcí jsou Vám lidé, kteří mají mírný sklon k inovacím, jsou zvídaví a flexibilní. Přesto však preferují stálé okolí a určitou úroveň pragmatizmu.

Introverze a extroverze
Máte rád společnost a cestování. Vašeho partnera musí tyto zájmy alespoň trochu zajímat. I když se Vám zpočátku může zdát introvertní partner jako zajímavý, dlouho s ním nevydržíte, protože život s takovým člověkem se Vám bude zdát nudný a složitý.

Individualita a přizpůsobivost
Budete mít harmonický vztah s partnerem, který bude jako Vy - společenský a mírně přizpůsobivý. Ve Vašem vztahu bude dostatek prostoru pro určité rozdíly Vašich charakterů a Vaše osobní potřeby budou respektovány.

Vzdálenost a oddanost
Váš ideální partner má potřebu oddanosti a odstupu dobře vyváženou. Partneři s velkou potřebou oddanosti budou působit přitažlivě ve chvílích, kdy projevují pozitivní emoce. Jenže ve špatných chvílích budou takové vztahy zkoušet Vaši trpělivost. Partneři s velkou potřebou odstupu Vás budou doplňovat, ale občas se Vám budou zdát emočně chladní.