jste tady / Sie sind hier / you are here: HomePage » .cz » Citáty

Citáty

král nebo poddaný, ten je nejšťastnější, kdo našel mír ve svém domově. - Johann Wolfgang Goethe

se najím, půjčím ti lžíci. - Polsko

Bible nám přikazuje, abychom milovali své bližní a také své nepřátele. Patrně proto, že zpravidla jsou to titíž lidé. - Gilbert Keith Chesterton

Bigamie, to je jedna žena navíc. Monogamie taky. - Oscar Wilde

Bože, chraň mně před přáteli, s nepřáteli si poradím. - Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Buď připraven. - Robert Baden-Powell

Budoucnost je připravovaná minulost. - Pierre Dac

Buďte každý den nějaký čas o samotě. - Dalajláma

Být sám sebou a odpovídat za to. - Milan Uhde

Čas, který upevňuje přátelství, obsahuje lásku.

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. - Johann Wolfgang Goethe

Chcete-li aby o vás hovořili dobře, nehovořte o sobě dobře vy. - Blaise Pascal

Člověk je dokonale lidský, jen když si hraje. - Friedrich Schiller

Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly. - Thomas Jefferson

Člověk, který ví, že je hlupák, není velký hlupák. - Lao-c’

Cokoli se stane, stane se z nějakého důvodu.

Ctižádost je smrt myšlení. - Ludwig Wittgenstein

Ctižádost si vybírá, láska bere. - Ivan Alexejevič Bunin

Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi. - Theodore Roosevelt

Dobrá žena je jako přístav v bouři; špatná jako bouře v přístavu.

Dočetl jsem se, že kouření doutníků škodí zdraví. Tak jsem se rozhodl, že přestanu číst. - Winston Churchill

Drogy jsou sázka s vaší myslí. - Jim Morrison

Dvakrát měř, jednou řež! - Český

Hlad, žízeň a bolest jsou sourozenci lásky. - Benjamin Franklin

Hraní je experimentování s náhodou. - Friedrich Freiherr von Hardenberg

Humor je ochranný štít moudrých. - Erich Kästner

I dospělí si mohou hrát a nemusejí se za to stydět. A nejen to. Dospělí by si měli hrát a ke svým hrám přizvat i jiné dospělé, kteří si již hrát zapomněli a znovu se tomu nenaučili. - Eduard Bakalář

Je dobře učit se i od nepřátel. - Publius Ovidius Naso

Je jen jeden způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel ho nikdo nezná. - Charles Chaplin

Jediný způsob, jak uspět, je nedělat si starosti s tím, co dělají všichni ostatní.

Jednou je nikdy, ale dvakrát je zvyk. - Dánsko

Jen proto, že tě někdo nemiluje tak, jak bys ty chtěl, neznamená, že tě nemiluje, jak nejvíc umí.

Jsem dobrák. Ale trvalo mi padesát let, než jsem se to naučila. - Stella Zázvorková

Jsme jen komentátory našich předchůdců, nic nového nevytváříme. - Vilém z Conches

Kapka lásky je víc než vodopád zlata. - Friedrich von Bodenstedt

Každého poněkud zaskočí, když ho poprvé v životě někdo naprosto vážně osloví „Starý pane“. - Oliver Wendell Holmes

Každý má svou vlastní filozofii, která není dobrá pro nikoho jiného. - Kimifusa Abe

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. - Charles Dickens

Kdo rychle dává, dvakrát dává. - Publilius Syrus

Kdo se moc ptá, málo googli.

Kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. - Pavel z Tarsu

Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější. - Lao-c’

Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska. - Dalajláma

Když někdo chce mluvit německy, pak se musí doma matce, dětem na ulicích a lidem na tržištích dívat na hubu, jak mluví, a pak teprve překládat. - M. Luther

Když si chce člověk skutečně hrát, musí si hrát jako dítě. - Johan Huizinga

Když z něčeho uděláš hru, teprve pak to poznáš.

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí. - Dalajláma

Láska je druh války. - Publius Ovidius Naso

Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele. - Martin Luther King

Láska je slepá. Manželství je ten nejlepší oční lékař. - Brigitte Bardotová

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Lenost je zvyk odpočívat dřív, než se člověk unaví. - Jules Renard

Lenost v lásce je neodpustitelným zločinem. - Karel Konrád

Lépe je být smutný s láskou než být veselý bez ní. - Johann Wolfgang Goethe

Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích. - Jára Cimrman

Lidé, kteří ve jménu nezávislosti individua odporují principu státní výchovy, si neuvědomují, že chtějí dítěti odebrat výuku bratrství, které mu dává duši a nezávislost na tyranské zvůli jediného individua, otce. - Giuseppe Mazzini

Liška, která čeká, až spadne slepice z hřadu, zůstane o hladu. - Řecko

Máloco je statisticky tak dobře doloženo jako lidská smrtelnost v 100,00 %. - Stanislav Komárek

Mám rád malé ženy. Co je malé, to je hezké. A kdyby to snad hezké nebylo, aspoň toho nebude moc. - Miroslav Horníček

Mám rád samotu. Jsem víc zvyklý na své vady než na cizí. - Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

Máte-li jedno dítě, jste rodič. Máte-li dvě, jste rozhodčí. - David Frost

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. - Antal Stašek

Milovat někoho znamená pochopit i to, že vás nemiluje. - Romain Rolland

Mládí není období života, ale duševní stav. - Johann Wolfgang Goethe

Mluv jen tehdy a tam, kde je to třeba, a přitom vyslov pouze polovinu toho, co si myslíš. - Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie

Mozek je aparát, jehož pomocí si myslíme, že myslíme. - Julian Tuwim

Muž, který nepije, není podle mého názoru skutečný muž. - Anton Pavlovič Čechov

Myšlení ještě žádnému šéfovi neuškodilo. - Stefan Zweig

Na hezkou ženu je příjemné pohlížet, s rozumnou je příjemné žít. - José Ortega y Gasset

Na světě není nic krásnějšího nad čestného člověka. - Romain Rolland

Na žábu šlapeme tak dlouho, dokud kváká. - Dánsko

Náboženství je věda minulosti, vyschlá a obrácená v dogma; je to jen slupka zastaralého vědeckého vysvětlení. - Roger Martin du Gard

Nač ztrácet čas odporováním ženě? Stačí chvíli počkat – sama změní názor. - Jean Anouilh

Náhoda pomáhá těm, kteří jsou na ni připraveni. - Blaise Pascal

Nejdůležitější pro historii není, co se stalo, ale co o tom lidé soudí nebo říkají. - Frederic William Maitland

Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni. - Mark Twain

Nekomplikuj věci nadbytečným myšlením. - Olga Havlová

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít. - Henry van Dyke

Nemám naději. Nemám strach. Jsem svobodný. - Nikos Kazantzakis

Němci se zbláznili – ohlásit konec jádra a spoléhat se jen na vítr či slunce? Celé se jim to pořádně prodraží a v Česku nic podobného nechci. - Jiří Bis

Němčina je mi mateřštinou, ale čeština je mému srdci bližší. - Franz Kafka

Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat. - Charles Dickens

Není moudré být moudřejší, než je nutno. - Philippe Quinault

Nepokoušej se v kořalce utopit svůj žal – umí plavat.

Nikdy se nemrač, i když jsi smutný, protože nikdy nevíš, kdo se může zamilovat do tvého úsměvu.

Nuda je jediný skutečný důvod snižování výkonu. - Edward Lee Thorndike

Od stojaté vody očekávej jed. - William Blake

Opatrnost je macecha moudrosti. - Karel Konrád

Opravdový přítel je ten, kdo ti nabídne ruku a dotkne se tvého srdce.

Pochybný přítel je horší než jistý nepřítel. - Ezop

Přátelství je láska bez křídel. - George Gordon Byron

Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které je vehnalo zklamání v lásce. - Charles Dickens

Proč alkohol? Protože žádná dobrá historka nezačíná: „Když jsme jedli salát…“

Proti krásné ženě, která mlčí, nelze nic namítat. - Thomas Mann

Pták na dvě větve se usazující, na zem padne. - Polsko

Raději živé chyby než mrtvou dokonalost. - Georges Duhamel

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet. - Mark Twain

Smějte se častěji, je to jediný spolehlivý lék na všechny nemoci. - Nikolaj Vasilijevič Gogol

Smrt není žádným neštěstím, nýbrž nutným, obdivuhodným naplněním života. - Emil Zuckerkandl

Snem ženy je mít malou nohu a žít na velké. - Julian Tuwim

Špatnostem se lze naučit i bez učitele. - Seneca

Staň se lepším člověkem, poznej sám sebe a buď si jistý, kým jsi, než zkusíš a poznáš někoho jiného a budeš očekávat, aby oni znali tebe.

Stáří orla je lepší než mládí vrabce. - Řecko

Šťastný člověk nevnímá čas. - Stefan Zweig

Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. - čínské přísloví

Strach můžeme mít jen ze strachu samotného. - Franklin Delano Roosevelt

Strašné je, že nelze žít ani s ženami, ani bez nich. - George Gordon Byron

Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa. - Johann Wolfgang Goethe

Udělalo na něj velký dojem, jak starý pán, kdykoli se obrátil na manželku, oslovoval ji: miláčku…

V nouzi poznáš přítele, ale málokdy přítelkyni. - Tirso de Molina

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali. - Brigitte Bardotová

Vezmi ženu na cestu, dvojnásobné výdaje, poloviční radost. - staré japonské přísloví

Vlast není místo, vlast je pocit. - Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer

Vlast není tam, odkud člověk pochází, nýbrž tam, kde si přeje zemřít. - Carl Zuckmayer

Voda mladým, víno starým. - František Ladislav Čelakovský

Vycházím jen proto, abych dostal novou chuť být sám. - George Gordon Byron

Vždycky se najdou lidi, kteří ti ublíží, ale ty nesmíš přestat věřit. Jen musíš být víc opatrný, komu uvěříš příště.

Vzpomínka je jediný ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. - Jean Paul

Žádný bastard ještě nevyhrál válku tím, že by zemřel pro svoji zemi. Vyhrál ji tak, že donutil jiného pitomce, aby on zemřel pro tu svou. - George S. Patton

Žádný muž či žena není hoden tvých slz a ten, co je, tě nerozpláče.

Žena neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud toho nedosáhne. - Oscar Wilde

Ženy jsou běloučký cukr v tom hořkém kafé života. - Jaroslav Seifert

Žijete-li nebezpečně, žijete dobře. - Johann Wolfgang Goethe

Život i člun řiď sobě sám. - Robert Baden-Powell

Život je bahno a jenom správná svině v něm umí chodit.

Život je hra bez pravidel.