28. Oktober

Historische Daten / Historické události

2009 - Die Deutsche Bank übernimmt die angeschlagene Privatbank Sal. Oppenheim und steigt zur deutschen Nummer Eins im Geschäft mit reichen Privatkunden auf. Dafür greift der Branchenprimus tief in die Tasche und zahlt für die komplette Übernahme der Sal.-Oppenheim-Gruppe eine Milliarde Euro.

2008 - Angesichts der Kurskapriolen bei der Volkswagen-Aktie wird der Anteil von VW im DAX auf zehn Prozent begrenzt. Hintergrund ist der massive Anstieg der VW-Aktie. Sie hatte ihren Wert in den Tagen zuvor vervielfacht.

2004 - Der Bundestag verschärft die Strafvorschriften gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Die bereits strafbare Zwangsverheiratung wird künftig mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft.

1993 - Der Bundestag beschließt ein neues Namensrecht. Damit wird auch die Pflicht von Eheleuten abgeschafft, einen gemeinsamen Familiennamen zu führen.

1989 - Na Václavském náměstí v Praze se uskutečnila spontánní demonstrace několika tisíc osob k výročí vzniku republiky a za dodržováni lidských práv.

1988 - Rozhodnutím vlády byl tento významný den opět prohlášen státním svátkem. V Praze a dalších místech republiky se konala shromáždění na počest 70. výročí vzniku ČSR. Vyzněla odmítavě ke komunistickému režimu.

1975 - Bundeskanzler Helmut Schmidt besucht als erster westdeutscher Regierungschef die Volksrepublik China.

1970 - Die Deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung (DGFK) wird in Bonn gegründet.

1970 - Ilegální organizace bývalých členů KSČ Socialistické hnutí československých občanů vydala Manifest k 28. říjnu 1970, v němž se přihlásila k myšlenkám roku 1968.

1968 - Schválení zákona o československé federaci.

1957 - Jan Werich přejmenovává své dosavadní „Divadlo satiry“ na „Divadlo ABC“. První hrou tohoto „nového“ divadla, byla obnovená premiéra V+W+J „Balady z hadrů“. Jeho partnerem (místo Voskovce) byl Miroslav Horníček.

1955 - Premiéra obnovené hry V+W „Caesar“ v komunistické Praze. Místo předválečného Hitlera hra zaútočila na Stalina. Zatímco předválečný Caesar měl v „Osvobozeném divadle“ 190 repríz, přepracovaný „Caesar“ jich dosáhl víc než 300. Úspěch „Caesara“ byl příliš velký, aby nezačal komunistům vadit a přispěl k uzavření divadla.

1947 - Československá premiéra protibaťovské hry T. Svatopluka „Botostroj“ v režii Zdeňka Míky ve Zlíně.

1945 - Edvard Beneš byl potvrzen ve funkci prezidenta.

1945 - Vyhlášeno znárodnění bank a části průmyslu. Na památku této události byl 28. říjen 1952 až 1989 slaven jako „Den znárodnění“.

1944 - Česká delegace podepisuje pod tlakem smlouvu o rozdělení Podkarpatské Rusi, navzdory smlouvě ze SSSR z roku 1942 o uznání předmichovských hranic republiky.

1941 - Reinhard Heydrich se stává českým protektorem. Heydrich se ukázal – vedle K. H. Franka – nejbezohlednějším realizátorem germanizace českého národa.

1939 - V řadě měst protektorátu Čechy a Morava proběhly demonstrace. V Praze byl při nich smrtelně zraněn medik Jan Opletal a dělník Václav Sedláček.

1935 - Otevřen Švehlův most přes Lužnici v Táboře.

1933 - První vysílání znělky radiové stanice Praha, kterou se staly první akordy Smetanova „Vyšehradu“ z „Mé vlasti“.

1928 - Otevřen sociální ústav Masarykovy domovy, dnes Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze.

1928 - Na třetím nádvoří Pražského hradu byl odhalen 15,5 m vysoký obelisk.

1926 - Policie odhalila přípravy českých fašistů ke státnímu převratu. V této souvislosti bylo vzneseno obvinění proti náčelníkovi generálního štábu čs. armády generálu Radolu Gajdovi, že je do této akce rovněž zapleten.

1918 - V Praze byl vyhlášen samostatný československý stát.

1918 - Pokus o parlamentarizaci vlády v císařství, přišel příliš pozdě, v listopadu propukla v Německu revoluce, která vedla k abdikaci císaře Viléma II a vzniku Výmarské republiky

1918 - Polsko obsadilo okrajová území Pruského Slezska.

1918 - Vznikla Československá tisková kancelář.

1813 - Die 1. Symphonie D-Dur von Franz Schubert wird in Wien uraufgeführt.

1813 - Sasko se jako dobytá země dostalo pod přímou správu Pruska a Ruska (do 8. června 1815).

1767 - Mozart přijíždí na léčebný pobyt do Olomouce.

1702 - V průčelní budově pražské Lorety byla vysvěcena nová klenotnice, ve které je uložena diamantová monstrance nazývaná Pražské slunce, která představuje největší sbírku diamantů v Čechách.

1453 - Třináctiletý Ladislav Pohrobek byl korunován českým králem. Jiří z Poděbrad i nadále zůstával správcem země s mocí vladařskou.

1424 - Husité dobyli Mohelnici a povraždili na 700 jejích obyvatel.

Geburtstage / Narozeniny

1979 - Jakub Zdeněk, herec

1963 - Eros Ramazzotti, italský zpěvák

1963 - Michaela Šojdrová, politička

1960 - Ivana Andrlová, herečka

1952 - Štěpán Svačina, lékař

1950 - Annette Humpe, deutsche Pop-Sängerin, Songschreiberin und Produzentin

1943 - Cornelia Froboess, deutsche Schauspielerin und Sängerin

1932 - Gerhart Baum, deutscher Politiker und Jurist

1930 - Mirka Pokorná, klavíristka

1930 - Karel Smetana, lékař

1929 - Jiří Brabec, literární kritik a historik

1914 - Vratislav Grégr, chemik

1898 - František Běhounek, fyzik a spisovatel

1893 - Karl Farkas, rakouský herec

1888 - Emil Štolc, hudební skladatel a dirigent

1883 - Sergej Vojcechovský, československý legionář a generál ruského původu

1881 - František Červinka, československý politik

1880 - Hans Schomburgk, deutscher Afrikaforscher und Schriftsteller

1877 - Jaroslav Charfreitág, fotograf, vynálezce a cestovatel

1874 - Karel Pelant, novinář a esperantista

1867 - Hans Driesch, německý biolog a filozof

1863 - Artuš Scheiner, ilustrátor a malíř

1861 - Rudolf Kříženecký, český architekt

1857 - James Aurig, německý fotograf

1842 - František Xaver Kryštůfek, kněz, církevní historik, rektor UK

1840 - Jindřich Niederle, filolog a překladatel z řečtiny

1814 - Jan Zachariáš Quast, český malíř

1798 - Jan Mundy, moravský textilní magnát

1791 - Josef Helfert, česko-rakouský právník, průkopník památkové péče

1756 - Karl Joseph hrabě Hadik von Futak, rakouský vojevůdce

1693 - Šimon Brixi, hudební skladatel

1623 - Johann Grueber, rakouský jezuitský misionář a astronom

1200 - Ludvík IV Durynský, durynský lantkrabě, saský falckrabě, říšský maršálek a účastník křížové výpravy

1017 - Jindřich III Černý, německý král a římský císař