21. Juli

Historische Daten / Historické události

1990 - Auf dem Potsdamer Platz in Berlin geht mit der Rockoper „The Wall“ von Pink Floyd eines der größten Spektakel in der Geschichte der Rockmusik über die Bühne.

1989 - Návštěvu Československa zahájila skupina poslanců polského sdružení Solidarita, kteří se zde setkali s některými představiteli disentu.

1948 - Byl přijat zákon, kterým byla veškerá činnost akčních výborů Národní fronty prohlášena za legální, i kdyby byla v rozporu s platnými zákony.

1948 - V Bukurešti byla podepsána „Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ mezi ČSR a Rumunskem.

1940 - Eduard Beneš v Londýně vydává první dekret z pozdějších tzv. Benešových dekretů.

1940 - V Londýně byla vytvořena Státní rada Československá, skládající se z exilových představitelů politických stran.

1940 - Britská vláda uznala prozatímní československou exilovou vládu.

1937 - Prezident Edvard Beneš jmenoval novou vládu, kterou opět vedl Milan Hodža a která byla shodná s vládou předchozí; změna byla jen ve funkci ministra financí.

1919 - Asi 130 legionářů 1. střeleckého praporu v Železné Rudě se rozhodlo, že vlast je v nebezpečí, načež uvěznili své důstojníky, vynutili si zvláštní vlak do Plzně a chystali se pokračovat do Prahy. Situace se vyřešila jednáním.

1917 - Ve Vídni proběhla porada českých a slovenských politiků o budoucím začlenění Slovenska do společného státu.

1902 - Auf der Niederelbe rammt der Schlepper „Hansa“ den Raddampfer „Primus“. Das Ausflugsschiff sinkt sofort, mehr als 100 Personen kommen ums Leben.

1718 - Mezi Rakouskem a Osmanskou říší byl podepsán Požarevacký mír, který po dvou letech ukončil rakousko-tureckou válku.

1479 - Král Vladislav Jagellonský se v Olomouci setkal s Matyášem Korvínem a potvrdili tzv. olomoucké smlouvy, které obnovovaly vnitřní mír v zemi.

1432 - Velká povodeň v Praze pobořila Karlův most.

1380 - Král Václav IV uzavřel v Paříži s francouzským králem Karlem V smlouvu o vzájemné ochraně a pomoci.

Geburtstage / Narozeniny

1959 - Antonín Polách, lékař a spisovatel historických románů

1956 - Vivian Naefe, deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin

1955 - Jozef Kubinyi, ministr zdravotnictví ČR

1954 - Petr Chalupa, kněz, biblista, starozákonní exegeta, překladatel, pedagog

1953 - Ivan Kmínek, český spisovatel science fiction a chemik

1938 - František Dostál, český reportážní a dokumentární fotograf

1937 - Leoš Faltus, český hudební skladatel a pedagog

1937 - Miroslav Hrnčíř, český ekonom

1933 - Brigitte Reimann, deutsche Schriftstellerin

1930 - Ladislav Suchomel, aktivista protikomunistického odboje

1927 - Vlastimil Lejsek, klavírista a hudební skladatel

1926 - Karel Reisz, britský režisér českého původu

1925 - Václav Hůla, ministr vlád ČSSR

1922 - Andělín Grobelný, historik

1912 - Karl Wolfgang Deutsch, německo-český politolog

1910 - Věra Řepková, česká klavíristka

1902 - Lev Krča, architekt

1900 - Vladimír Watzke, český spisovatel

1897 - Jaroslav Seník, český herec

1890 - Eduard Dietl, německý generál Wehrmachtu za druhé světové války

1883 - Josef Richard Marek, grafik, překladatel a spisovatel

1875 - Alois Říha, primátor Prahy za okupace

1875 - Oskar Moll, německý malíř

1870 - Emil Orlík, pražský malíř, grafik a fotograf

1858 - Lovis Corinth, německý malíř

1856 - Rudolf Otto von Ottenfeld, rakouský malíř a pedagog

1841 - Emanuel Bozděch, dramatik

1813 - Jakub Bursa, jihočeský lidový umělec, zedník a stavitel

1789 - Joseph Maria Wolfram, český hudební skladatel a politik německé národnosti

1787 - Michal Silorád Patrčka, obrozenecký básník

1774 - Jan Alois Sudiprav Rettig, právník a obrozenecký spisovatel

1750 - Jakub Dvořecký, duchovní a historik