20. Juli

Historische Daten / Historické události

1998 - Erstmals erlaubt ein deutsches Gericht Medizinern, todkranken Patienten beim Sterben zu helfen.

1992 - V 18.00 hodin abdikoval prezident Václav Havel, prezidentské funkce byly podle ústavy dočasně svěřeny předsedovi vlády Janu Stráskému.

1945 - Vydán tzv. osidlovací dekret, podle kterého se provádělo zemědělské osídlování konfiskovaných pozemků (hlavně v pohraničí).

1944 - Adolf Hitler přežil pokus o atentát vedený Clausem von Stauffenberg.

1938 - Anglická vláda nabídla prezidentu Benešovi nezávislého zprostředkovatele pro jednání se Sudetoněmeckou stranou, na nabídku prostředníka (Waltera Runcimana) česká vláda přistoupila.

1866 - Skončila bitva u Visu.

1853 - Das Königreich Preußen erwirbt 313 Hektar Land an der Jade. Dieses Gebiet wird 1869 auf den Namen „Wilhelmshaven“ getauft.

1547 - Zahájeno soudní líčení s účastníky protihabsburského odboje.

1515 - Český král Vladislav Jagellonský uzavřel ve Vídni s císařem Maxmiliánem Habsburským dynastickou smlouvu o vzájemném nástupnictví a sňatku jejich dětí.

1497 - Vydáno nařízení, podle kterého se poddaní zběhlí po roce 1466 musí vydat jejich dědičnému pánu. Současně se král u svobodných statků zřekl práva odúmrti.

1436 - Císař Zikmund Lucemburský schválil české požadavky (uznání kompaktát, návrat Moravy do zemí Koruny české atd.), což mu otevřelo cestu k přijetí za českého krále.

Geburtstage / Narozeniny

1966 - Jiří Padevět, spisovatel, knihkupec a nakladatel

1956 - Ivo Medek, hudební skladatel, rektor brněnské JAMU

1947 - Gerd Binnig, německý fyzik

1946 - Václav Chvátal, český matematik

1941 - Jiří Grossmann, herec, zpěvák, textař

1941 - Björn-Uwe Abels, německý archeolog

1940 - Ivan Dylevský, český anatom

1932 - Otto Schilly, německý politik

1931 - Jiří Samek, herec

1928 - Pavel Kohout, spisovatel a publicista

1927 - Luboš Hruška, politický vězeň komunistického režimu

1924 - Ludvík Šváb, psychiatr, jazzman, surrealista a odborník na němé filmy

1924 - Milan Bubák, malíř a grafik

1922 - Karel Krautgartner, hudebník

1922 - Jan Paroulek, brigádní generál

1922 - Josef Rumler, básník

1917 - Jan Kutálek, výtvarník, sochař-keramik

1910 - Vilém Tauský, dirigent a hudební skladatel

1908 - Emerich Gabzdyl, tanečník a choreograf

1900 - Vratislav Bělík, národopisný spisovatel

1888 - František Cinek, kněz, profesor dogmatiky v Olomouci

1888 - Julius Volek-Choráz, učitel, novinář a komunistický politik

1887 - Stanislav Bechyně, stavitel

1880 - Hermann Keyserling, německý filosof

1869 - František Chaloupka, československý politik

1866 - Josef Fiedler, český fotograf

1866 - František Soukal, kněz, básník a spisovatel

1851 - Arnold Pick, pražský psychiatr a neurolog

1842 - Hieronymus Mannsfeld, český šlechtic a politik

1829 - Adolf Skopec, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady

1822 - Gregor Mendel, vědec, zakladatel genetiky

1744 - Václav Eliáš Lenhart, lesník a odborný spisovatel

1675 - Samuel Timon, uherský polyhistor a pedagog slovenského původu

1656 - Johann Bernhard Fischer von Erlach, rakouský barokní architekt a stavitel