Kontakt

Sie können mich kontaktieren (unverschlüsselt) unter

Můžete mě kontaktovat (nešifrované) na

You can contact me (unencrypted) at

Außer auf dieser Site erreichen Sie mich auch unter

Kromě na tohoto webu můžete mě také kontaktovat na

Except on this site you can also contact me at

Beachten Sie auch meine Datenschutzregelungen.

Vezmete prosím na vědomí také mé zásady ochrany osobních údaju (v němčině).

Please also note my privacy policy (in German).