Deutsch-tschechische Sprichwörter

Deutsch-tschechische Sprichwörter

● Alter schützt vor Torheit nicht. – Stáří tě před hloupostí neuchrání.
● Am vielen Lachen erkennt man den Narren. – Podle smíchu poznáš blázna.
● Das Ei / Küken will klüger sein als die Henne. – Kuře chce učit orla létat.
● Das Hemd ist mir näher als der Rock. – Bližší košile nežli kabát.
● Der klügere gibt nach. – Moudřejší ustoupí.
● Der kluge Mann baut vor. – Moudrý člověk myslí dopředu.
● Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. – Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
● Die dümmsten Bauern haben / ernten die dicksten / größten Kartoffeln. – Čím blbější sedlák, tím větší brambory.
● Die Dummen werden nicht alle. – Každý člověk není hlupák.
● Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. – Hloupost a pýcha jdou ruku v ruce.
● Durch Schaden wird man klug. – Chybami se člověk učí.
● Ein Narr kann mehr fragen, als sieben Weise sagen. – Mnoho otázek a žádné odpovědi.
● Eine Hand wäscht die andere. – Ruka ruku myje.
● Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. – Žádný učený z nebe nespadl.
● Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. – Proti hlouposti není léku.
● Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. – Proti hlouposti je i Bůh bezmocný.
● Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. – Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
● Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. – Pro štěstí se musí něco udělat, kdo čeká je hlupák.
● Kinder und Narren sagen die Wahrheit. – Děti a blázni říkají pravdu.
● Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. – Je hloupé malovat po věcech, které k tomu nejsou určeny.
● Ohne Fleiß kein Preis! – Bez práce nejsou koláče.
● Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. – Opatrnost je matka moudrosti.
● Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. – Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
● Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. – Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš.
● Wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger. – Po bitvě je každý generál.
● Wer flüstert, der lügt. – Co je šeptem, to je s čertem.